Linköpings Universitet

Visualisera statistik och samband

VISE Statistics Explorer är ett program utvecklat av forskare på Linköpings Universitet och lärare vid Norrköpings Kommun.

Vad vi levererat

Hemsida

Utbildningsplatform och instruktionsfilmer

Det används för att visualisera statistik och ge förståelse om olika utvecklingstrender och samband i världen. Linköpings Universitet kontaktade oss då de behövde hjälp med att ta fram utbildningsmaterial om programmet. Det handlade dels om filmer som förklarade vad programmet var till för, men även instruktionsfilmer (tutorials) för att nya användare enkelt ska kunna komma igång och använda det.

Axel Borgefalk

Projektledare

Färger

Presentation av investeringsportfölj

“Att arbeta med teamet från Getonnet är både lätt och tryggt. De är kompetenta, lyhörda och levererade precis det vi önskade – ett riktigt professionellt resultat!”
Fil Dr. Linnea Stenliden
Linköpings universitet

Kontakta oss

Vill ni prata om en idé med oss?

Skriv några rader och skicka till oss, eller slå en signal. Vi kollar vår mail hela tiden, till och med när vi är på middag.